Proiecte

Obiectivul prioritar Salvaţi Copiii este reducerea mortalităţii infantile cu 10% până în 2020.

240,909 RON Suma:
2,202 Donatii:
1 Galantomi:

Scopul programelor de educatie Salvati Copiii este acela de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic în vederea creşterii nivelului de pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie (integrare/reintegrare şcolară), prevenirii abandonului şcolar

50,715 RON Suma:
347 Donatii:
1 Galantomi: